Skip to main content

ဆက်သွယ်ရန်

Yangon Showroom

  • Address : အမှတ် ၈၊ မြေကွက် ၅၀၅၊ အမှတ် ၃လမ်းမကြီး၊ ရေတလပေါင်ကျေးရွာ၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
  • Sales Hotline: +95 (9) 2531 95 272
  • Service Hotline: +95 (9) 2503 74 241

Mandalay Showroom

  • Address : အမှတ် G1-B2, ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ စံပြလမ်းနှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်းကြား(၁၃၃ လမ်းနှင့် ၁၃၄လမ်းကြား)၊ စက်မှုဇုန် ၁၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
  • Sales Hotline: +95 (9) 4566 101 09
  • Service Hotline: +95 (9) 8839 07 853