Skip to main content

ဆက်သွယ်ရန်

Yangon Showroom

  • အရောင်းပြခန်း: အမှတ် ၁၁၅၉၊ ​FMI City၊ Gate (2)၊ ရန်ကုန် - ပုသိမ်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
  • စက်ပြင်နှင့်အပိုပစ္စည်းဌာန: အမှတ် ၁၈၉/ B4၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် ၁၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
  • Sales Hotline: 09 7656 516 90, 09 7656 516 91
  • Service Hotline: 09 7656 516 95
  • Spare Parts Hotline: 09 7656 516 97

Mandalay Showroom

  • Address : အမှတ် G1-B2, ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ စံပြလမ်းနှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်းကြား(၁၃၃ လမ်းနှင့် ၁၃၄လမ်းကြား)၊ စက်မှုဇုန် ၁၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
  • Sales Hotline: 09 7656 516 92
  • Service Hotline: 09 7656 516 94
  • Spare Parts Hotline: 09 7656 516 98